Ošetrenie vody počas dlhodobej neprítomnosti Ak chcete po návrate z dovolenky opäť používať Váš bazén...
Prvé chlórovanie bazéna Na zničenie množstva organizmov, ktoré sa nachádza v zdanlivo čistej vode, musíte...
Hodnota pH v bazéne je jedným z najdôležitejších údajov, na ktorom je priamo závislá účinnosť...
Zákaly, riasy a zakalenie: tieto nedostatky môžete vo väčšine prípadov odstrániť dorovnaním pH do ideálu...