fbpx
Ako sa postarať o bazén pred dovolenkou, zazimovanie bazéna

Ošetrenie vody počas dlhodobej neprítomnosti

Ak chcete po návrate z dovolenky opäť používať Váš bazén bez toho, aby musel byť čistený a nanovo naplnený, je nutné dodržiavať nasledujúce pokyny:

  • upravte hodnotu pH na ideálny stav
  • do dávkovača chlóru dajte trojnásobnú dávku pomaly rozpustných stabilizovaných chlórových tabliet
  • pridajte prípravok – algicíd podľa návodu
  • bazén zakryte plachtou
  • zaistite, aby bolo denne zapínané filtračné zariadenie aspoň na 8 hodín
  • po návrate z dovolenky skontrolujte a upravte hodnotu pH a obsah chlóru

Zazimovanie bazénu

Po skončení kúpacej sezóny zaistite bazén na zimu. Pokiaľ bazén dobre zazimujete, ušetríte si prácu pri jarnom uvádzaní bazénu do prevádzky. Ako prvý krok príprav k zazimovaniu je kvalitné vyčistenie vody v bazéne, úprava vody, prepranie piesku a vypustenie vody z bazéna až do úrovne hladiny pod zberač (skimmer) a cca 5-10 cm pod armatúru spätnej trysky. Uzavrite uzávery vtokových trysiek. Usadeniny na bežnej úrovni hladiny vody odstráňte k tomu určeným prostriedkom. Do vody, ktorá zostala po čiastočnom vypustení bazéna, dajte zimnú prísadu – zazimovací roztok. Prostriedok na odvápňovanie zabráni usadení vápniku na stenách bazénu. Do vody vložte niekoľko plávajúcich predmetov (dilatačné plaváky, plastové fľaše) kvôli dilatačnému pnutiu.